انگلیسی
يکشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

منیره کاظمی راشد                           

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی :

 

مقالات کنفرانس
 1- آسیب شناسی سقوط صفویه در همایش داخلی دانشگاه شبستر
2- اوجان پایتخت گم شده در همایش بین المللی خواجه رشید الدین فضل الله در دانشگاه تبریز
 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.