انگلیسی
يکشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

منیره کاظمی راشد                           

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی :

 

سوابق تحصیلی
کارشناسی تاریخ از دانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد تاریخ ایران بعد از اسلام  از دانشگاه تهران
دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام از دانشگاه واحد علوم تحقیقات تهران
 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.